Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Bezpieczeństwo / Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tomice w sezonie 2022/2023

1) droga krajowa nr 28 – administrator: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Babica tel. (33) 873-73-28

2) drogi powiatowe – administrator: Starostwo Powiatowe w Wadowicach / Powiatowy Zarząd Dróg tel. (33) 873-42-30
– odśnieżający: „BROWAB” Jan Kufel tel. do dyżurnego 795-704-704

3) drogi gminne – administrator: Gmina Tomice tel. (33) 82-335-98 w. 15 – tel. do osoby dyżurującej 690-055-202
Radocza – odśnieżający: Artur Świadek
Zygodowice, Woźniki – odśnieżający: „KOBUD” Łukasz Piszczek
Tomice – odśnieżający: „BROWAB” Jan Kufel
Witanowice, Lgota – FUHP „TRANSKOP” Łukasz Sopicki