Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
W związku z podpisaniem przez Gminę Tomice porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie uruchomienia w naszej gminie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, Wójt Gminy Tomice zaprasza mieszkańców gminy do udziału w pierwszym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną przekazane zasady ubiegania się o dofinansowanie z w/w Programu.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem przez Gminę Tomice.
więcej

Czasowe zamknięcie ul. Podlesie w Tomicach

Czasowe zamknięcie ul. Podlesie w Tomicach
Urząd Gminy Tomice informuje, że w związku z koniecznością ułożenia warstwy wierzchniej nawierzchni w dniu 9 grudnia 2021 r. (czwartek) na drodze gminnej ul. Podlesie w Tomicach od numeru 4 do numer 78 wystąpią UTRUDNIENIA w ruchu kołowym (szczegółowy czas zamknięcia będzie uzależniony od warunków pogodowych). Uprzejmie prosimy mieszkańców korzystających z tej drogi o korzystanie z dojazdu do swoich posesji od ul. Leśnej. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.
więcej

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice

Pomiar jakości powietrza w Gminie Tomice
Wzorem lat ubiegłych, od wczoraj (06.12) do 15.12.2021 r., przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego, na terenie Gminy Tomice prowadzane są pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10. Pomiary realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn: "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej realizowanego przez Gminę Tomice.
więcej

Medalowe Igrzyska

Medalowe Igrzyska
W Gorlicach rozegrany został Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Drużynowym Badmintonie w którym wystartowało 8 najlepszych drużyn, mistrzów powiatów.. Zawody rozgrywane były w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Po wygraniu zawodów powiatowych powiat wadowicki reprezentowała drużyna dziewcząt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.
Sport  
więcej

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931), Urząd Gminy Tomice powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w powietrzu - STOPIEŃ 1.
więcej

Czasowe zamknięcie ul. Podlesie w Tomicach

Czasowe zamknięcie ul. Podlesie w Tomicach
Urząd Gminy Tomice informuje, że w związku z koniecznością ułożenia warstwy wiążącej nawierzchni w dniu 3 grudnia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 droga gminna ul. Podlesie w Tomicach będzie ZAMKNIĘTA dla ruchu kołowego (szczegółowy termin i czas zamknięcia będzie uzależniony od warunków pogodowych). Uprzejmie prosimy mieszkańców korzystających z tej drogi w podanym powyżej dniu i godzinach o pozostawienie swoich samochodów w miejscach bezpiecznych, poza zakresem robót, ponieważ przejazd nie będzie możliwy.. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.
więcej