Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

XII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w Radoczy

XII targi edukacyjno-wydawniczo-informacyjne w Radoczy
W piątek (18.03) około 600 gimnazjalistów z 30 gimnazjów, miało możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, ośrodków dokształcania zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, powiatowego urzędu pracy oraz hufców pracy.
więcej

Strategia rozwoju gminy Tomice – zaproszenie na warsztaty

Strategia rozwoju gminy Tomice – zaproszenie na warsztaty
W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016 - 2025 Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski serdecznie zaprasza radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców na warsztaty, które odbędą się 22 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30-17.30 w Ośrodku Kultury w Tomicach, ul. Dworska 9.
więcej

Marcowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Marcowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 22 marca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 23 marca - Tomice, 24 marca - Witanowice i Lgota, a 25 marca - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami. Od stycznia 2016 r. wprowadzona została na terenie gminy dobrowolna segregacja odpadu - popiołu z palenisk domowych. Popiół pakować należy w worki koloru szarego.
więcej

Zawiadomienie – XIV sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIV sesja rady gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 23 marca 2016 r. (środa) o godz. 14.15 XIV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.
więcej

Encyklopedia wiedzy o sołectwie Lgota

Encyklopedia wiedzy o sołectwie Lgota
Wykaz stron internetowych poświęconych Gminy Tomice wzbogacił się o internetową kronikę Lgoty. Jak czytamy na stronie głównej "zgromadzony tu materiał, to efekt wieloletniej pracy opartej na dostępnych źródłach drukowanych i rękopiśmiennych, prowadzonych kronikach, zachowanych mapach, dokumentach i fotografiach oraz przekazach ustnych samych mieszkańców".
więcej

Rada gminy Tomice uzupełniona

Rada gminy Tomice uzupełniona
Punktualnie o 21.00 zakończyło się w niedzielę (13.03) głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 8. Spośród 453 uprawnionych do głosowania swój głos oddało 86 osób, z czego głosów ważnych było 85. Nowym radnym Rady Gminy Tomice, w miejsce obecnego Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, został Stanisław GAJEWSKI, który zdobył 65 głosów.
więcej

Nagrodzeni w konkursie „Kolorowa Wielkanoc”

Nagrodzeni w konkursie „Kolorowa Wielkanoc”
Sobotni (12.03) VIII Pokaz Potraw Wielkanocnych w Radoczy, był doskonałą okazją do zaprezentowania pokonkursowej wystawy, podczas której mieszkańcy naszej Gminy mogli obejrzeć najlepsze prace w konkursie "Kolorowa Wielkanoc". W trakcie imprezy na scenę zaproszono wszystkich nagrodzonych, by z rąk członka jury - Miry Sabatowicz mogli odebrać zasłużone nagrody.
więcej

Zapachniało tradycją na VIII pokazie potraw wielkanocnych

Zapachniało tradycją na VIII pokazie potraw wielkanocnych
Wspaniałe zapachy rozchodziły się w sobotnie popołudnie (12.03) w Radoczy. Były one efektem pracy pań z sześciu gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia KGW - Twórczy Kobiet z Polanki Wielkiej i uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy, bowiem blisko sto tradycyjnych świątecznych specjałów zostało przygotowanych na VIII Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych. Jego organizatorem był Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Koła Gospodyń Wiejskich i Urząd Gminy w Tomicach.
więcej

11 marca – ważna data dla naszych sołtysów

11 marca – ważna data dla naszych sołtysów
11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności, starając się rozwiązywać ich problemy. Są głównymi reprezentantami władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym. Za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności wszystkim sołtysom gminy Tomice, składam najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania.
więcej

„Szybki PIT” w urzędzie skarbowym w Wadowicach

„Szybki PIT” w urzędzie skarbowym w Wadowicach
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbywa się po raz ósmy i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.
więcej