Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego oraz wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2018 roku.
więcej

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 21 sierpnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 22 sierpnia - Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Prognoza zagrożeń – Burze z gradem/Intensywne opady deszczu

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji ...
Więcej ...

Zaproszenie do składania ofert – Remont drogi gminnej ul. Podlas w miejscowości Lgota

Gmina Tomice zaprasza do składania oferty cenowej na „Remont drogi gminnej ul. Podlas w miejscowości ...
Więcej ...

Zaproszenie do składania ofert – Remont drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości Radocza

Gmina Tomice zaprasza do składania oferty cenowej na „Remont drogi gminnej ul. Dębowa w miejscowości ...
Więcej ...

Zawiadomienie – XXVIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. ...
Więcej ...
zobacz wszystkie aktualności