Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Wydarzenia

Aktualności z kategorii: Wydarzenia

Urozmaicone ferie z Ośrodkiem Kultury

Od 30 stycznia do 10 lutego trwały ferie zimowe. Na ten okres Ośrodek Kultury Gminy Tomice przygotował mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych mieszkańców naszej Gminy. W czasie trwania ferii w wycieczkach wzięło udział prawie 200 osób, a na zajęciach w OKGT każdego dnia pojawiało się 25-30 osób.
więcej

O nowej sieci szkół na XXIV sesji Rady Gminy Tomice

W piątek (10.02) odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Tomice. Odbyła się ona w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach. Radni wysłuchali na niej informacji Wójta Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice. Przedstawiła go Kierownik ZEAS Agnieszka Świerguła.
więcej

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

W związku z dużym (ponadnormatywnym) zużyciem wody w Radoczy, Gminny Zakład Komunalny ogłasza konieczność wyłączenia z eksploatacji części sieci wodociągowej w rejonie przysiółka "Łęg" - Radocza. W nocy z czwartku na piątek (09/10.02) nie będzie dostarczana woda na przysiółek "Łęg" - Radocza. Brak dostawy wody będzie w godzinach od 22:00 do 6:00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

XIX Powiatowy Turniej Halowy MDP w Witanowicach

W sobotę (04.02) po raz dziewiętnasty w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach rozegrano Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. Organizatorem zawodów był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach, a współorganizatorami: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach, Szkoła Podstawowa w Witanowicach i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.
więcej

Kolejny wniosek z dofinansowaniem

1.999.056,01 zł - to kwota pomocy przyznanej Gminie Tomice w kolejnym zakończonym naborze wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
więcej

Zawiadomienie – XXIV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXIV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach przy ul. Dworskiej 9A.
więcej

Maluch w Gminie Tomice od września 2017 r.

Na wysokim - 12 miejscu listy rankingowej (103 pozycje) znalazł się złożony przez Gminę Tomice wniosek dotyczący utworzenia w 2017 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienia ich funkcjonowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - moduł I realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Był on odpowiedzią na zainteresowanie wśród młodych rodziców stworzeniem takiego miejsca w naszej Gminie.
więcej

Długa debata o szkolnictwie

W środę (25.01) w Ośrodku Kultury Gminy Tomice odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Tomice. Podczas obrad radni wysłuchali i przyjęli przez aklamację informację Wójta Witolda Grabowskiego z funkcjonowania Gminy w okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli sześć projektów uchwał.
więcej

Jesteśmy na Facebooku – polub nas

Po całkowitej przebudowie strony internetowej nadszedł czas na kolejną zmianę. Wychodząc naprzeciw potrzebom licznych użytkowników mediów społecznościowych, Gmina Tomice, na początku stycznia br., założyła swój profil na facebooku. Można tu znaleźć aktualne informacje z życia gminy. Tym samym facebook stał się uzupełnieniem naszej oficjalnej strony internetowej.
więcej