Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Samorząd / Urząd Gminy / Rejestr umów UG / Rejestr umów 2017

Rejestr umów 2017

L.p.

Data zawarcia
umowy


Kontrahent


Opis umowy


Daty obowiązywania


Wartość umowy
(w zł)


1.2017.01.01K&K Zakład Innowacyjno-Badawczy Odzysku i Przerobu Związków Organicznych
ul. Floriańska 1
32-300 Olkusz
Pozyskiwanie środków z UE2017.01.01-2017.12.31

29.520,00

2.2017.01.01Kancelaria Prawnicza Radca Prawny W.Mizera
ul. Garncarska 24/5
34-120 Andrychów
Obsługa prawna2017.01.01-2017.12.31

22.800,00

3.2017.01.02
Kręcioch WojciechPrace porządkowe przy budynku Urzędu Gminy2017.01.02-2017.06.30

8.400,00


4.2017.01.02Ochrona Pracy Sp. z o.o.
34-100 Wadowice
ul. Fabryczna 4
Obsługa BHP2017.01.02-2017.12.31

2.419,80

5.2017.01.02Poczta Polska
30-940 Kraków
ul. Grochowska 2
Usługi pocztowe2017.01.02-2017.12.31

0,00

6.2017.01.03Putek MirosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Lgocie2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

7.2017.01.03
Hajost MateuszObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Radoczy2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

8.2017.01.03
Wojnowski GrzegorzObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Tomicach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00


9.2017.01.03Janus JarosławObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Witanowicach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00


10.2017.01.03Piszczek PawełObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Woźnikach2017.01.01-2017.12.31

4.200,00

11.2017.01.03
Dubel RyszardObsługa i konserwacja sprzętu ratowniczego OSP w Zygodowicach2017.01.01-2017.12.31

2.520,00

12.2017.01.03Biliński PiotrPełnienie funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tomicach2017.01.01-2017.12.31

3.240,00

13.2017.01.04Folga MałgorzataProwadzenie rejestru wyborców2017.01.01-2017.12.31

400,00

14.2017.01.05
Technika IT S.A.
44-102 Gliwice
ul. Toszecka 2
Umowa o asystę techniczną pb_usc2017.01.01-2017.12.31

3.499,35

15.2017.01.05
Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Umowa serwisu i nadzoru autorskiego2017.01.01-2017.12.31

42.228,36

16.2017.01.05
Gabinet Weterynaryjny Animal-Vet Zasole J.Kołodziejczyk
32-260 Oświęcim
ul. Garbarska 10
Wykonywanie usługi weterynaryjnej związanej z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tomice2017.01.05-2017.12.31

9.000,00

17.2017.01.07ESKALIBUR W.Gacur
ul. Konstytucji 3 Maja 67
34-120 Andrychów
Usuwanie z obszaru Gminy Tomice i utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego2017.01.05-2017.12.31

2.100,00

18.2017.01.05
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - sieci wodociągowej w Radoczy2017.01.05-2017.03.30

1.500,00

19.2017.01.05Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych B.Pamuła
34-100 Wadowice
ul. Wojska Polskiego 27
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radocza"2017.01.05-2017.09.30

4.000,00

20.2017.01.05
PRDI Drotech A.Domagała
34-100 Tomice
ul. Floriańska 140
Remont boiska sportowego w Radoczy2017.01.05-2017.01.16

7.380,00

21.2017.01.09Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Zakup oprogramowania - odpady IDK2017.01.09-2017.02.28

3.136,50

22.2017.01.09
VoiceNet
34-232 Rzeszów
ul. Migdałowa 86
Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych2017.01.01-2018.12.31

0,00

23.2017.01.12Usługi Geodezyjno-Kartograficzne St.Szczygieł
34-100 Wadowice
ul. Kościuszki 20
Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych - sieć wodociągowa w Radoczy2017.01.12-2017.12.31

900,00


24.2017.01.18Rekord S.I. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 5
Prace wdrożeniowe - generowanie kont eUrząd2017.01.18-2017.02.28

4.428,00


25.2017.01.18
Cerener Ł.Bruzda
34-141 Przytkowice 109A
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe2017.01.18-2017.12.31

5.658,00

26.2017.01.18Cerener Ł.Bruzda
34-141 Przytkowice 109A
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - wymiana kotłów węglowych na ekologiczne kotły gazowe2017.01.18-2017.12.31

5.658,00

27.2017.01.19
Serwis Komputerowy IT A.Piątkowski
34-100 Wadowice
ul. Krakowska 28
Zakup drukarki i czytnika kodów kreskowych dla odpadów komunalnych2017.01.19-2017.01.31

10.670,99

28.2017.01.23Małopolski Szkolny Związek Sportowy
31-549 Kraków
ul. Powstania Warszawskiego 6
Udział finansowy Gminy w porozumieniu dotyczącym realizacji zadania "szkolny klub sportowy"2017.01.23-2017.12.15

2.000,00

29.2017.01.30
Renoma K.Kopacz
34-100 Wadowice
os. XX-lecia 12/20
Umieszczanie materiałów promocyjnych w miesięczniku "wiadomości powiatowe"2017.01.30-2017.12.31

3.690,00

30.2017.01.31Urząd Miasta Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała
ul. Plac Ratuszowy 1
Dotacja dla UM Bielsko-Biała na Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym2017.01.31-2017.12.31

4.007,00

31.2017.02.01Talaga EwaPrace związane z przygotowaniem dokumentów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego2017.02.01-2017.02.28

1.245,00


32.2017.02.01Rzepa JerzyRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

347,50


33.2017.02.01Hajost WładysławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

645,50

34.2017.02.01Strózik JarosławRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

1.082,50

35.2017.02.01Kwarciak JanRoznoszenie nakazów podatkowych oraz zawiadomień dotyczących odpadów komunalnych2017.02.01-2017.02.24

357,50

36.2017.02.01ASPRO
34-146 Stryszów
ul. Długa 86
Obródka cyfrowa 93 szt. map zasadniczych do Gminnego Programu Rewitalizacji2017.02.01-2017.12.31

3.270,57

37.2017.02.17Geometr R.Małecki
34-100 Wadowice
ul. Widok 44
Przetworzenie 93 szt. skanów mapy zasadniczej do zapisu georeferencyjnego2017.02.17-2017.12.31

1.860,00

38.2017.02.17M.Oczko Centrum Kształcenia Dorosłych
32-650 Kęty
ul. Żwirki i Wigury 27
Przeprowadzenie Kursu Podstawowego i Unifikacyjnego Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP z terenu Gminy Tomice2017.02.17-2017.12.31

13.800,00