Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zaproszenie na 94 Marsz na Orientację w Radoczy

W najbliższą sobotę (25.02) w Radoczy odbędzie się 94. Marsz na Orientację czyli AndInO: Andrychowska Impreza na Orientację. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Inwałdzie i Oddział PTTK "Ziemia Wadowicka" w Wadowicach zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić trochę wolnego czasu na świeżym powietrzu. Oprócz części głównej, czyli wyruszenia w trasę z mapą (każdy uczestnik otrzyma mapę), dodatkowo do wypełnienia będzie test wiedzy nt. Gminy Wadowice oraz wyznaczenie azymutu i odległości przy pomocy kompasu.
więcej

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w dniu 23.02.2017 w nocy z czwartku na piątek (23.02 - 24.02) nie będzie realizowana dostawa wody w Radoczy na ul. Na Wzgórzach od ul. Słowiańskiej oraz do zabudowań zlokalizowanych z lewej strony ul. Jana Pawła II (od strony Tomic). Brak zasilania wody będzie w godzinach od 22:00 do 6:00.
więcej

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych (II)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 20 lutego nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 21 lutego - Witanowice i Lgota, a 22 lutego - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

8 milionów na budżet obywatelski w Małopolsce

Aż 8 mln zł, o których wydaniu zadecydują Małopolanie, zmiana obszaru subregionów, ujednolicenie zasad składania zadań i głosowania oraz zwiększenie praw mieszkańców zgłaszających inicjatywy obywatelskie – to główne zmiany jakie wprowadzono do regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski na ten rok. Już 17 lutego ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami regionu, które potrwają do 3 marca.
więcej

Informacja Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice wraz z Firmą KOMWAD- wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tomice informuje, że od lutego 2017 roku będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Radocza, ul. Stawowa. PSZOK będzie czynny w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8.00- 13.00.
więcej

Przekaż 1% organizacjom pozarządowym z naszej Gminy

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Jest to czas kiedy mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego lub osoby będącej w potrzebie. Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wpisać odpowiedni numer KRS. Wypełniając PIT sami możemy decydować jak nasze pieniądze z podatku będą wykorzystane. Dla wielu instytucji jest to znacząca forma pomocy. Możemy pomóc osobom oraz organizacjom działającym w różnych obszarach i dziedzinach życia. Przypominamy, że składanie deklaracji PIT trwa do końca kwietnia 2017 r.
więcej

Ulga na śmieci od 1 marca 2017 r.

W dniu wczorajszym (14.02) w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zostały ogłoszone dwa ważne akty normatywne: uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
więcej