Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że w poniedziałek (13.03) w godzinach od 9:00 do 14:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę - ul. Wierzbowa, ul. Kolejowa, ul. Topolowa, ul. Zacisze, ul. Łęgowa, ul. Ogrodowa. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.
więcej

Ogłoszenie ARiMR w Wadowicach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wadowicach oraz Urząd Gminy Tomice zapraszają na szkolenie z zakresu zasad przyznawania płatności obszarowych w 2017 roku oraz nowych programów pomocowych, które odbędzie się w poniedziałek (13.03.2017 r.) w godz. 11:00-13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice.
więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 6 marca 2017 r.

Wójt Gminy Tomice informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), w dniu 13.03.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.
więcej

Kody kreskowe na odpady komunalne

Wójt Gminy Tomice informuje, że od 1 marca 2017 roku na terenie sołectw Lgota i Zygodowice wprowadzone zostały kody kreskowe na worki i kontenery przeznaczone do oddawania odpadów komunalnych. Wprowadzenie kodów kreskowych ma na celu weryfikację ilości oddawanych odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny i nieselektywny. Do końca miesiąca kody zostaną wprowadzone w pozostałych sołectwach.
więcej

Marcowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 6 marca nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 7 marca – Tomice (rejon B), 8 marca – Radocza, 9 marca – Witanowice i Lgota, a 10 marca – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie WORKÓW wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
więcej

Ulga na śmieci od dnia dzisiejszego

Od dnia dzisiejszego (01.03) obowiązują dwa ważne akty normatywne: uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
więcej

Apel do mieszkańców Witanowic

Z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice, Urząd Gminy w Tomicach zamierza wydać album „Witanowice na starej fotografii” oraz utworzyć stronę internetową o podobnym charakterze. Celem tych przedsięwzięć jest ukazanie poprzez starą fotografię wsi Witanowice – mieszkańców, miejsc i obiektów, które już nie istnieją lub radykalnie się zmieniły, w tym obiektów sakralnych, budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także wydarzeń społecznych i gospodarczych z życia wsi, stowarzyszeń i organizacji wiejskich, uroczystości kościelnych i świeckich, scen z życia rodzinnego.
więcej

Awaria centrali telefonicznej – numery alarmowe

W związku z awarią centrali telefonicznej w dniach 27.02-01.03 niedostępne będą dotychczasowe numery telefonów do Urzędu Gminy Tomice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Gminnego Zakładu Komunalnego.
więcej