Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Dla mieszkańca / Rewitalizacja

Rewitalizacja

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice_13.04

Raport z konsultacji_Gmina Tomice_13.04

Lista obecności na debacie w publicznej – 28.03

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOMICE Z DNIA 13 MARCA 2017 R.

Ankieta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice

Załącznik graficzny do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice – mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – pobierz

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TOMICE Z DNIA 6 MARCA 2017 R.

Rozpoczęcie konsultacji
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), w dniu 13.03.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 13.04.2017 r. w formie:

  1. debaty publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice
    Debata odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice (sala sesyjna – pok. nr 3) o godzinie 15:00. Przedmiotem debaty będzie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.
  2. przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;
  3. ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 13.03.2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice.

Formularz zgłaszania uwag oraz ankieta dostępne będą na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugtomice,m,297107,2017.html w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia/Ogłoszenia różne) oraz na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl (w zakładce Rewitalizacja). Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tomice w godzinach pracy Urzędu.

Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 13.04.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl, lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Tomice, 06.03.2017 r.