Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że we wtorek (21.03) w godzinach od 22:00 do 06:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę - ul. Jana Pawła II od sklepu motoryzacyjnego do granicy z Graboszycami. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.
więcej

Marcowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 20 marca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 21 marca – Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Urząd Skarbowy rozpoczyna akcję „Szybki PIT”

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.
więcej

Ogłoszenie konkursów na dyrektorów szkół

Wójt Gminy Tomice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy, konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach oraz konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.
więcej

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) – Co trzeba wiedzieć

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie Szef KAS, którym został wiceminister finansów Pan Marian Banaś. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
więcej

Integracyjny Dzień Kobiet w Radoczy

Po otwarciu nowej sali gimnastycznej w SP w Radoczy otworzyły się nowe możliwości dla mieszkańców na uprawianie aktywności fizycznej. Od października odbywają się tutaj zajęcia fitness dla pań. Od lutego zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,tj. w poniedziałki i środy.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że w poniedziałek (13.03) w godzinach od 9:00 do 14:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę - ul. Wierzbowa, ul. Kolejowa, ul. Topolowa, ul. Zacisze, ul. Łęgowa, ul. Ogrodowa. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.
więcej