Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Przyznane środki na asystenta rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Dzięki wnioskowi złożonemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udało pozyskać się kwotę 19.108,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w naszej Gminie. Wkład własny to kwota 9.412,00 zł.
więcej

Uwaga! Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Wójt Gminy Tomice informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r., poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
więcej

Woźniki najlepszym sołectwem w Turnieju Wsi

W Kronice Gminnej ostatni zapis o turnieju wsi został umieszczony pod datą 17 lipca 1987 r. Wtedy to z okazji oddania do użytku obiektu sportowego w Radoczy zorganizowano imprezę w wieloma konkurencjami sportowo-rekreacyjnymi. Puchar Naczelnika wywalczyło sołectwo Radocza. Po blisko 30 latach ta forma współzawodnictwa, dzięki pracownikom Ośrodka Kultury Gminy Tomice, powróciła do kalendarza imprez w naszej Gminie.
więcej

Czerwcowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół i zmieszane (II)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 12 czerwca nastąpi kolejny odbiór POPIOŁU I ODPADÓW ZMIESZANYCH w miejscowości Radocza, 13 czerwca - Witanowice i Lgota, a 14 czerwca - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zaproszenie na spotkanie – instalacje fotowoltaiczne

Wójt Gminy Tomice zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na montaż instalacji fotowoltaicznych (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła), które odbędzie się 30 czerwca 2017r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tomicach przy ul. Dworskiej 9. Podczas spotkania, przedstawiciel firmy „VOLTIKA” zaprezentuje szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawi problematykę odnawialnych źródeł energii.
więcej

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Witolda Grabowskiego

Na czwartek (01.06) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Zygmunt Szymczaka XXVII absolutoryjna sesja Rady Gminy Tomice. Zebrani w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice wysłuchali oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Tomice za rok 2016, sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016, sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 rok, sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury Gminy Tomice za 2016 rok oraz sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
więcej

XVIII Ogólnopolski Rajd na Groń Jana Pawła II

Już po raz osiemnasty, we czwartek (01.06), odbył się Ogólnopolski Rajd Pieszy, Bieg i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II, w którym uczestniczyły grupy turystów, a także biegacze oraz rowerzyści. Celem imprezy było dziękczynienie za pontyfikat papieża Jana Pawła II, uczczenie XVIII rocznicy nadania Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy imienia św. Jana Pawła II, poznanie ukochanych przez papieża szlaków beskidzkich oraz popularyzacja turystyki, biegania i jazdy na rowerze jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
więcej