Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Puchar Wójta dla Dębu Tomice

W sobotę (15.07) na boisku w Witanowicach rozegrano I Turniej Piłki Nożnej Seniorów. Do udziału, koordynator ds. sportu i rekreacji przy OKGT Paweł Kręcioch, zaprosił wszystkie kluby z naszej Gminy. Była to doskonała okazja do przyjrzenia się testowanym w poszczególnych zespołach zawodników oraz jeden z elementów przygotowań do nowego sezonu 2017/2018 w trzech klasach rozgrywkowych.
Sport   Wydarzenia  
więcej

Informacja Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
NGO's   Ogłoszenia  
więcej

Lipcowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 17 lipca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 18 lipca - Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że we środę (12.07) w godzinach od 9:00 do 12:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w studni redukcyjnej wystąpią braki w dostawie wody - ul. Widokowa, ul. Zielona, Ul. Lipowa, ul. Łagodna, ul. Na Wzgórzach, ul. Jana Pawła II od ul. Słowiańskiej i ul. Jagiellońska od ul. Słowiańskiej. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.
więcej

Informacja w sprawie wymiany kotłów

Urząd Gminy Tomice informuje, że na terenie gminy rozpoczął się proces wykonywania ocen energetycznych w budynkach, których właściciele złożyli w wyznaczonym terminie deklaracje udziału w projekcie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Oceny energetyczne przeprowadzane będą bezpłatnie przez pracowników firmy Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. z Krakowa wybranej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
więcej