Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

Integracyjny Dzień Kobiet w Radoczy

Po otwarciu nowej sali gimnastycznej w SP w Radoczy otworzyły się nowe możliwości dla mieszkańców na uprawianie aktywności fizycznej. Od października odbywają się tutaj zajęcia fitness dla pań. Od lutego zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu,tj. w poniedziałki i środy.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny zawiadamia, że w poniedziałek (13.03) w godzinach od 9:00 do 14:00 w miejscowości Radocza w związku z prowadzonymi pracami remontowo instalacyjnymi sieci wodociągowej nie będzie realizowane zasilanie w wodę - ul. Wierzbowa, ul. Kolejowa, ul. Topolowa, ul. Zacisze, ul. Łęgowa, ul. Ogrodowa. Powyższe działania mają na celu poprawę pracy sieci wodociągowej i zapewnienie ciągłości w dostawach wody do mieszkańców.
więcej

Szkoła z Woźnik nawiązuje współpracę z węgierską szkołą

W dniach 2-3 marca 2017 r. przedstawiciele szkoły podstawowej w Woźnikach: Iwona Bobik i Teresa Kolber wraz z Wójtem Gminy Tomice Witoldem Grabowskim przebywali z wizytą w węgierskiej szkole Szent Imre Catholic Primary School of Kecskemét. Uczestnicy obejrzeli placówkę, zapoznali się z zasadami jej funkcjonowania oraz tradycjami. Celem wizyty było nawiązanie bliższej współpracy, która zaowocuje wymianą uczniów obu szkół.
więcej

Ogłoszenie ARiMR w Wadowicach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wadowicach oraz Urząd Gminy Tomice zapraszają na szkolenie z zakresu zasad przyznawania płatności obszarowych w 2017 roku oraz nowych programów pomocowych, które odbędzie się w poniedziałek (13.03.2017 r.) w godz. 11:00-13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice.
więcej

Rusza „Już pływam” w gminie Tomice

Rusza kolejna edycja projektu „Już pływam” realizowanego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Projekt przewiduje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. W gminie Tomice projektem objętych jest 120 uczniów klas I-VI szkół podstawowych, czyli prawie 25% ogólnej ich liczby. Uczniowie tworzą 8 grup, z których każda liczy 15 osób. Kurs obejmuje 16 zajęć 45-minutowych nauki pływania na krytej pływalni „Delfin” w Wadowicach. Potrwają one do 30 czerwca 2017 r.
więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 6 marca 2017 r.

Wójt Gminy Tomice informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), w dniu 13.03.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.
więcej

Kody kreskowe na odpady komunalne

Wójt Gminy Tomice informuje, że od 1 marca 2017 roku na terenie sołectw Lgota i Zygodowice wprowadzone zostały kody kreskowe na worki i kontenery przeznaczone do oddawania odpadów komunalnych. Wprowadzenie kodów kreskowych ma na celu weryfikację ilości oddawanych odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny i nieselektywny. Do końca miesiąca kody zostaną wprowadzone w pozostałych sołectwach.
więcej