Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl

Aktualności

I etap 74. Tour de Pologne – utrudnienia

Urząd Gminy w Tomicach informuje, że w dniu 29 lipca 2017 r. (sobota) przez Gminę Tomice przebiegać będzie trasa I etapu (Kraków - Kraków) wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Tego dnia od godz. 14.15 do czasu przejazdu peletonu i pojazdów towarzyszących zamknięta będzie dla ruchu droga krajowa nr 28 w miejscowości Tomice, oraz droga powiatowa na trasie Tomice (skrzyżowanie) - Witanowice - Woźniki - Bachowice. W związku z powyższym na wskazanych odcinkach mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne, które należy uwzględnić przy planowaniu przejazdów samochodów prywatnych i służbowych.
więcej

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Urząd Gminy Tomice zaprasza mieszkanki naszej Gminy w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy finansowany przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Badania te zostaną przeprowadzone w mammobusach specjalnie przygotowanych dla potrzeb mammografii.
więcej

Lipcowe terminy odbioru odpadów komunalnych (II)

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 24 lipca nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 25 lipca - Witanowice i Lgota, a 26 lipca - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zamówienie publiczne – Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.500.000,00 zł

Gmina Tomice zaprasza do składania oferty w zamówieniu publicznym na "Udzielenie kredytu długoterminowego ...
Więcej ...

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie oznakowania organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Łęg i ul. Dworskiej w miejscowości Tomice

Gmina Tomice zaprasza do składania oferty cenowej na "Wykonanie oznakowania organizacji ruchu w rejonie ...
Więcej ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 21 lipca 2017 roku

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt ...
Więcej ...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 89 – Burze z gradem

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń Urząd Gminy Tomice przekazuje treść informacji ...
Więcej ...
zobacz wszystkie aktualności